Tím

Dvaja zakladajúci spoločníci so silným zázemím

Ermanno Boeris

co-founder

Ermanno vyštudoval európske podnikanie
s technológiami na Brighton University v Spojenom kráľovstve a na talianskej
Politecnico di Torino. Pochádza z Talianska,
na Slovensku pôsobí už od roku 1999.

Zastával manažérske pozície v korporáciách ako Whirlpool, Embraco a Enel, kde mal na starosti rozširovanie značiek v regióne. Od roku 2009 pôsobil ako výkonný riaditeľ v poradenskej spoločnosti Colliers International až do roku 2019, kedy nastúpil do spoločnosti Lucron ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva. Nadobudnuté skúsenosti v kombinácii
s prehľadom o svete podnikania a investícií
do nehnuteľnosti využíva aj v 2ONE2 Living Solutions.

2ONE2 Living solutions, 212 Living Solutions, buil to rent, real estate, ermanno boeris

„Prenájom obytných priestorov nie je len alternatívou
k ich predaju, ale ide o poskytovanie produktu, ktorý napĺňa požiadavky obyvateľov a investorom dokáže priniesť atraktívne výnosy.“

Milan Karas

co-founder

Milan je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a členom Slovenskej advokátskej komory.

Svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodných
a realitných transakcií, developmentu a rozvoja podnikania získaval v celom regióne strednej a východnej Európy
a v Chorvátsku.
Zo svojich skúseností ťaží aj pri 2ONE2 Living Solutions, kde sa aktívne podieľa na činnostiach v oblasti správy aktív a nehnuteľností.

2ONE2 Living solutions, 212 Living Solutions, buil to rent, real estate, milan karas

„Úplne nový pohľad na bývanie v mestách, poskytovanie cenovo dostupného bývania pre mladých obyvateľov miest s férovými a flexibilnými podmienkami, digitalizované služby pre zákazníkov
a úplne nové skúsenosti s prenájmom – to je náš príspevok k riešeniu aktuálnej krízy dostupnosti bývania…“